Etusivulle VERKMÄNNISKORKONTAKT MEDIA

SUOMI
ENGLISHMorän Dans på udden – spår i klippan (2012)

Morän Dans på udden – spår i klippan är ett dansverk, som skapades i Kvarkens skärgård inom Unescos världsarvsområde under sommaren 2012. Dansverket förverkligades som en del av Österbottens konstkommissions projekt. Malviniemi Company arbetade under fem veckors tid i Rönnskär, Molpe och Svedjehamn.

Koreograf Mia Malviniemi har fått inspiration till verket genom att bekanta sig med områdets natur och historia samt genom att intervjua lokalbefolkningen och sakkunniga. Dansverket består av fem separata delar som skapats utomhus i Kvarkens skärgård.
Dans på udden – spår i klippan är ett verk där människan och naturen skapar en mångskiktad vävnad. Koreografin växer stegvis från enskilda statiska rörelser till en avslutande kollektiv dans.
I verket förenas naturupplevelsen, skärgårdens historia och mytologiska berättelser.


Dansverkets delar:

I Mitt land

II Tobisgrissla duett

Tobisgrissla (Cepphus grylle) är en svartvit duva-liknande fågel
som lever på stränderna.

III Jungfrudans; Moder-jord, Vatten-kvinnan, Jungfrudans

IV Jakob Rautio, Fyrvaktaren från Molpe

Jakob Rautio kom till Molpe år 1790, han omkom på ön under en strid med Nikita Tolstoi år 1808.

V Talko-dans


 Se Morän Dans på udden – spår i klippan föreställningen från Kedja -evenemanget i Klapeida, Litauen 15.6.2013

Koreografi 

Musik

Kostym

Dansare
Foto


Mia Malviniemi

Eero Paalanen

Nina Vana

Nanna Rahikainen
Saija Luukkonen
Mirva Väänänen
Antti Seppänen

Norah Nelson
Ville Lindberg