Tanssituokioita ikäihmisille

Tanssituokioita ikäihmisille

Ikäihmisille suunnatut tanssituokiot ovat taas alkaneet 3.2.2020. Taiteilija kotona -toiminnan tanssituokiot
tarjoavat virikkeitä ja vuorovaikutusta kotona asuville ikäihmisille, joilla on jo rajoittuneet mahdollisuudet
liikkua omatoimisesti kodin ulkopuolella. Tuokiot jatkuvat kevään ajan ja niitä ohjaavat Nanna Rahikainen ja
Mia Malviniemi. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Vaasan Kotihoidon kanssa ja sitä tukevat Svenska
Kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus ja Pohjanmaan tanssin aluekeskus.