Malviniemi Company

Om oss

Malvinemi Company är en nutidsdansgrupp grundad 2011, vars konstnärliga ledare är koreografen och dansaren Mia Malviniemi. Kärnan för vår verksamhet är de årligen producerade dansföreställningarna för scenen samt olika platsbundna föreställningar. Vi producerar också mångdimensionellt innehåll inom den tillämpande danskonsten med åldringar som målgrupp. Gruppens hemort är Vasa, men vi verkar också bredare i områdena av Österbotten samt Syd- och Mellersta Österbotten.

‘För mig är dans en värld av kroppsliga känslor, tankar och sinnesbilder samt närvaro och växelverkan med människor.’

– Mia Malviniemi

Ny

Moments from K premiär 6.8.2020

  I dansverket Moments from K behandlar koreograf Mia Malviniemi människans relation till en plats, staden och naturen. Idéerna till koreografin har fötts utav funderingar över hur estetiken eller upplevelsen av staden, naturen eller en viss plats påverkar och formar oss människor. I verket möts

Läs mer»

Dansstunder för åldringar

Danstillfällena som är riktade till åldringar är igång igen från 3.2.2020. Konstnär hemma –verksamhetens dansstunder erbjuder stimulans och växelverkan till åldringar som bor hemma, och som har begränsade möjligheter att röra på sig på egen hand utanför hemmet. Dansstunderna fortsätter längs med våren och de

Läs mer»

Hero Colours

Hero Colours verkets föreställningar 7-8.10 2019 i Drama-salen vid Vasa stadsbibliotek och på Österbotten Dansar –festivalen vid Vasa stadsteater 25.10.2019.

Läs mer»