Malviniemi Company

Malviniemi Company

Om oss

Malvinemi Company är en nutidsdansgrupp grundad 2011, vars konstnärliga ledare är koreografen och dansaren Mia Malviniemi. Kärnan för vår verksamhet är de årligen producerade dansföreställningarna för scenen samt olika platsbundna föreställningar. Vi producerar också mångdimensionellt innehåll inom den tillämpande danskonsten med åldringar som målgrupp. Gruppens hemort är Vasa, men vi verkar också bredare i områdena av Österbotten samt Syd- och Mellersta Österbotten.

‘För mig är dans en värld av kroppsliga känslor, tankar och sinnesbilder samt närvaro och växelverkan med människor.’

– Mia Malviniemi

Ny

Kädet kertovat – verket + verkstad

Föreställining och verkstad är annullerad på grund av coronaläget!     Föreställning: lördag 5.12.2020 kl 15:00                   Verkstad: lördag 5.12.2020 kl 10:15-14:15   Kädet kertovat (Händerna berättar) är en helhet som kombinerar fyra olika konstformer; nutidsdans, textilkonst, media- och ljudkonst. Helheten är planerad av danskonstnär Mia

Läs mer»

Moments from K premiär 6.8.2020

  I dansverket Moments from K behandlar koreograf Mia Malviniemi människans relation till en plats, staden och naturen. Idéerna till koreografin har fötts utav funderingar över hur estetiken eller upplevelsen av staden, naturen eller en viss plats påverkar och formar oss människor. I verket möts

Läs mer»