Verksamhet

Verksamhet Malviniemen 

Malviniemi Company producerar dansföreställningar och verksamhet där man tillämpar danskonst samt projekt, seminarier och verkstäder. Dansgruppen är en viktig aktör inom kulturfältet och den enda professionella dansgruppen i Vasa och Österbotten. Vi producerar årligen åtminstone en ny föreställningshelhet. Föreställningarna skapas på basen av Malviniemis idéer och ibland också i samarbete med kompositören. Levande musik som en del av dansverket har varit centralt i Malviniemis koreografier under hela hennes karriär. Gruppen har uppträtt på olika dansfestivaler i Finland och gjort gästspel internationellt.

Arbetsgivare inom kulturbranschen

Malviniemi Company anställer årligen dansare, musiker, ljusplanerare, ljudplanerare, dräktdesigners och producenter per produktion. Produktionerna har fått stöd av Undervisnings- och kulturministeriet, Centret för konstfrämjande, Österbottens förbund, Svenska Kulturfonden, Regionala danscentret i Österbotten, Vasa stad, Suomen kulttuurirahasto, Musiikin edistämissäätiö, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

Samarbete

Vi samarbetar med olika aktörer, vilka kan stöda och berika produktionen av konstnärligt högklassiga föreställningar och innehållsproduktion. Samarbetsparter har varit: Regionala danscentret i Österbotten, Vasa bibliotek- och kulturcentrum, Stormossen Ab, Zonta r.f., Centret för konstfrämjande/ Österbottens konstkommission och Vasa Yrkeshögskola.

Åldringar

Från år 2016 har vi erbjudit föreställnings- och kreativ dansverksamhet för åldringar. Konstnär hemma -verksamheten erbjuder stunder med kreativ dans för åldringar i samarbete med Vasa Hemvård. Dansstunderna är ämnade för bl.a. minnessjuka, över 65-åriga åldringar som bor hemma. Ytterligare har vi producerat innehåll till Alvar-tjänsten vid Vasa Seniorcenter, där man bjuder program åt åldringar via bildtelefon.