Människor

Konstnärlig ledare, koreograf och dansare Mia Malviniemi

Koreograf och dansare Mia Malviniemi (MA) har arbetat inom danskonsten sedan år 1996, då hon utexaminerades som koreograf från Teaterhögskolans institution för danskonst. Hon har gjort tiotals dansverk under sin karriär och också arbetat med teater, opera och nutidscirkus. Att grunda en egen dansgrupp år 2011 har möjliggjort en fokusering på eget konstnärligt arbete. Malviniemi har tilldelats ett flertal konstnärsstipendier, bl.a. har Centret för konstfrämjande och Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto stött hennes personliga konstnärliga arbete.

Malviniemi verkade som konstnärlig ledare för festivalen Vinterdans i Karleby åren 2012 och 2015-2018. År 2012 arbetade hon också som länskonstnär i danskonst för Österbottens konstkommission. Ytterligare har hon i sitt arbete planerat och lett ett flertal projekt samt arbetat aktivt för danskonstens befrämjande i Österbotten och i områdena av Syd- och Mellersta Österbotten.

För Malviniemi är dans rörelse av känslor, tankar, minnen och nuet, samt kroppslig växelverkan mellan artister och publik. Levande musik har alltid inspirerat henne och samarbete med kompositörer och musiker har varit centralt i ett flertal av hennes koreografier.

Sitt konstnärliga kunnande har Malviniemi tillämpat genom att arbeta med minnessjuka åldringar. Dessa möten är koreografiska och dansanta ögonblick, som sker i nära växelverkan hemma hos åldringar. Malviniemi har en känslig förmåga att uppmärksamma åldringar och ge utrymme för deras berättelser, vilka förädlas till ögonblickets dans.

‘Dans är rörelse av känslor, tankar, minnen och nuet.’

Mia Malviniemi

DANSARE

Leena Gustavson
Kari Harju
Hanna Korhonen
Arja Koukku
Saija Luukkonen
Jouni Majaniemi
Ari Numminen
Nanna Rahikainen
Jaana Saaranen
Antti Seppänen
Heidi Suur-Hamari
Elisa Tuovila
Mirva Väänänen

MUSIKER/COMPOSERS

Stefan Lindblom
Antti Paalanen
Eero Paalanen

KOSTYMERARE

Päivi Uusitalo
Nina Vana

SCENOGRAF

Sonja Backlund

LJUSDESIGNER

Katja Muttilainen

LJUDDESIGNER

Stefan Backas