Konstnär hemma

Aktivitet med skapande dans för seniorer

 

Klienter inom hemvården erbjuds tillfället att delta i en konstbaserad verksamhet i vilken en danskonstnär leder klienten till att kommunicera genom rörelse. Målet är att engagera med klienterna i dansen, aktivitetens riktlinje styrs av interaktionen och de egna kraven. Musiken är naturligt en del av verksamheten, olika ljudlandskap skapar även stämning i de gemensamma stunderna.

Hemmet och föremålen där kan fungera som inspiration för kreativ rörelse. Tankar och diskussioner kan även väckas då man efter intresse tar i beaktande övriga konstarter (t.ex. litteratur, bildkonst och film) och vardagliga teman. Även de som är sängliggande får ny uppmuntran och stimulans i form av konst. Det finns gränslösa möjligheter att tillämpa konstnärliga metoder.

 

En konstnär i hemmet-besöken är 45-60 min. långa dansstunder. Verksamheten leds av professionella inom området som är bekanta med att tillämpa konstbaserade metoder i arbetet seniorer.

 

En konstnär i hemmet-besöken leder danskonstnär Mia Malviniemi och danspedagog Nanna Rahikainen.

 

Verksamheten genomföras tillsammans med Vasa Hemvård.

Vill du ha en konstnär i ditt hem?

Ta kontakt: Mia Malviniemi, mia@malviniemi.fi
Stöd: Svenska Kulturfonden, Regionala Danscentret i Österbotten, Centret för konstfrämjande