Stödja Oss

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem i föreningen

 

Vår verksamhet har fått stöd av Centret för konstbefrämjande, Undervisnings- och kulturministeriet, ett flertal fonder och kommuner. Vasa stad har gett stöd åt verksamheten sedan år 2015. På detta sätt har förverkligande av många dansverk möjliggjorts, och vi har erbjudit arbete åt många professionella inom konst och kultur samt konstupplevelser åt publik i hemlandet och internationellt.

Genom att bli medlem i föreningen stöder du gruppens verksamhet samt finländsk danskonst. Vi i gengäld erbjuder nyheter från vår verksamhet. Medlemmar får rabatt på biljetter till föreställningar, kurser och andra tillställningar.

Ta kontakt via e-post: company@malviniemi.fi

 

 

Föreningen

 

Tanssimajakka r.f. (2448052-0) är grundad 1.11.2011. Föreningens målsättning är att med sin verksamhet främja nutidsdansens ställning i Finland, speciellt i Vasanejden, och utomlands. Målsättningen är också att öka vetskapen och kunskapen om danskonst. Föreningens verksamhet är allmännyttig och icke vinstbringande. Föreningen upprätthåller dansgruppen Malviniemi Company, vars hemort är Vasa.

Verksamheten för Tanssimajakka r.f. drivs av en styrelse vald av stadgeenligt höstmöte, dvs. styrelseordförande och 2-4 ordinarie medlemmar och 0-2 suppleanter. Stadgeenliga möten ordnas två gånger i året, på våren och på hösten. Styrelsens verksamhetsår är ett kalenderår.