PEOPLE ‘POLLUTION’

People ’Pollution’

Fotografierna får användas fritt i publikationer gällande ämnet.
I samband med fotografiet bör verkets namn, fotograf och de
fotograferades namn nämnas.
I bilden: Mia Malviniemi

Foto: Mathias Nyqvist

”.