Reflektioner mot ett annat ljus

Reflektioner mot ett annat ljus 

Danser Arja Koukku, Antti Seppänen,
Elisa Tuovila, Hanna Korhonen Jouni Majaniemi ja Kari Harju

Foto: Ville Lindberg