Händerna berättar

Händerna berättar (2020)

I verket Kädet kertovat förenas fyra olika konstformer: textil-, media- och ljudkonst samt nutidsdans. Arbetsgruppen med fyra olika konstnärer består av konsthantverkaren Niina Hiltunen, videodesignern Teemu Kyytinen, danskonstnär Mia Malviniemi och ljuddesignern Sami Silén. I verket dansar Ailish Maher från Vasa.

Helheten i detta verk bygger upp en värld där de fyra olika konstformernas närvaro förmedlar ögonblicket som ett starkt fysiskt tillstånd till betraktaren, till den som upplever. Konsttextilen, videon och dansverket är självständiga delar, men tillsammans förenas de till en helhet där olika mentala landskap är närvarande.

Malviniemi har funderat under processen på vad händerna förmedlar och vad de kan berätta om oss.Hur tar vi emot sinnesförnimmelse via händerna och hur resonerar de i kroppen. Händerna förmedlar saker och genom dem vidrör vi, bygger vi och bryr vi oss om. I dansverket är händerna i huvudrollen och rörelsen har fötts genom olika kroppsliga minnesspår.

Hiltunens vävda konsttextil betraktar både böckernas korta livstid och snabba förlopp till att bli avfall och den försvinnande språk- och kulturkonsten, som i värsta fall kan leda till ett långsamt slocknande av hjärtats civilisation och mänskliga möten och att acceptansen av olikheter försvinner.

Videoverket visar på hantverkets kroppslighet genom kroppens och vävstolens rörelse, där händernas, fötternas och hela kroppens rytm skapar tillsammans ett närapå meditativt tillstånd.

Koreografi: Mia Malviniemi

Dansare: Ailish Maher

Textilkonst: Niina Hiltunen

Videodesign: Teemu Kyytinen

Ljuddesign: Sami Silén