Hero Colours

Hero colours (2019)

Färgerna röd, blå och gul binder ihop verket som är uppbyggt av tre delar. Färger har många olika betydelser för människan och färger har genom århundraden använts för att ge uttryck åt olika saker. Färgerna påverkar också starkt vår sinnesstämning. Verket lyfter fram olika färgers betydelse och stämningar genom rörelse, text och det visuella uttrycket. Verkets tematik uppstod under våren 2019 genom Alvar dansar -projektets dansstunder, vilka förverkligades i Vasas museer och konstutställningar. Stunderna kombinerade bilden och rörelsen, och leddes av danskonstnären Mia Malviniemi. I stunderna deltog Alvar-tjänstens kunder via bildtelefon. Deltagarnas observationer och tankar inspirerade koreograf Malviniemi att behandla färger genom det kroppsliga uttrycket.

Koreograf: Mia Malviniemi

Dansare: Anna Ekström, Emilia Hall, Ada Ittonen, Mia Malviniemi, Isla Malviniemi, Fiona Puska, Nanna Rahikainen, Linnéa Sandbacka, Hanna Vähänen

Ljuddesign: Stefan Backas

Kostymer, scenografi och ljus: Mia Malviniemi

Musik: Jon Hopkins, Ceeys, Zoe Keating

 

Premiär: 8.10.2019, Vasa stadsbibliotek, Drama-sal