Sydämen kukat

Sydämen kukat (2016)

Sydämen kukat är en föreställning fylld av minnen. Verket är riktat till minnessjuka åldringar och speciellt för dem som bor på vårdhem. Arbetsgruppen har plockat ljudmässiga, visuella och dräktmässiga element från från tidigare årtionden till verket. Man har rest ända till 1940-talet genom att använda sig av bl.a. av ljudvärlden ur radio- och tv-program. I verket förverkligas den levda historien genom dans och fysiskt uttryck, där ett här-och-nu ögonblick finns närvarande tillsammans med artister och publiken.

 

Sydämen kukat är en föreställning med växelverkan, där publiken har möjlighet att delta i föreställningen om man vill. Med detta vill aktörerna erbjuda publiken en mångfacetterad upplevelse som en del av föreställningen. Danskonstens nåbarhet är en viktig del av projektet. För att förverkliga detta tar arbetsgruppen delar av föreställningen även till inneboende som inte längre kan röra sig ut ur sitt rum. Föreställningen kan göras både på finska och svenska.

Koreograf och dansare: Mia Malviniemi ja Hanna Korhonen

Ljuddesign: Stefan Backas

Producent: Malviniemi Company ja työryhmä

 

Premiär 5.10.2016 Ruukinkartano servicehus, Vasa